Door Leguijt gebouwd, eeuwig vertrouwd!

Onderstaand verhaal gaat over het Bouwbedrijf JP Leguijt dat in 1999 zijn tweehonderd jarig bestaan vierde, dus inmiddels bestaat het bouwbedrijf al 212 jaar.

Ter ere van het jubileum is destijds een boekje uitgegeven. Enkele jaren geleden heb ik contact gehad met de huidige eigenaar Jan Piet Leguijt, inmiddels de achtste generatie Leguijt in het bedrijf, en hij vertelde mij dat het boekje helaas niet meer te bestellen is, maar dat ik altijd welkom was om het in te kijken. Waarschijnlijk gaat het er binnenkort van komen als ik weer eens richting Noord-Holland rij.

Gelukkig kan ik al wel iets vertellen over de acht generaties Leguijt. Dit verhaal is een combinatie van eigen onderzoek, informatie uit diverse bronnen, en een artikel van Agaat Rijks-Leguijt van het Historisch Genootschap Crommenie. Van haar artikel komt ook de titel van dit bericht “Door Leguijt gebouwd, eeuwig vertrouwd”.

Het artikel is hier te lezen: Bouwbedrijf JP Leguijt

Het spreekt voor zich dat het verhaal wordt uitgebreid als ik een bakkie koffie heb gedronken bij Jan Piet aan de Weiver in Krommenie.

De oprichter, eerste generatie

Pieter (Piet) Leguijt

Piet is geboren op 3 november 1764 in Graft, zoon van Jan Leguijt en Fokeltje Slinger. Hij is gedoopt op 4 november 1764 in Graft. Piet is overleden op 28 november 1849 in Krommenie, 85 jaar oud. Hij is begraven op 1 december 1849 in Krommenie.

Piet begint in 1799 aan de Weiver 67 te Krommenie een timmerzaak, het huidige bouwbedrijf is nog steeds gevestigd aan de Weiver. Een grote bron van inkomsten is het maken van doodskisten.

In het notarieel archief is vastgelegd dat Piet op Pinkstermaandag 12 mei 1788 ruzie had met Klaas Groen. Piet nam de hoed van Klaas zijn hoofd, gooide deze op de grond en stampte er nog eens flink op, waarna hij hem drie maal in zijn nek en één keer in zijn gezicht had geslagen. Op 17 juni 1788 wordt hiervan verslag gedaan voor de baljuw (afgezant van de koninklijke rechtbank) van Assendelft. Zoals alle verhalen zal ook dit verhaal twee kanten hebben gehad, wat de aanzet was tot Piet zijn gedrag is echter niet bekend.

[bron Gerry den Otter]
Op 17 juni 1788 compareerden voor notaris Johannes Beets te Krommenie Klaas Groen, Antje Leek en Sieuwtje Leek, alle van competenten ouderdom om der waarheijd getuijgenis te geven, wonende alle alhier, dewelke verclaren ter requisitie van den weledelen gestrengen Heer Mr Leonard Beets, bailluw der Hooge Vrije Heerlijkheijd Assendelft, waar en waaragtig te zijn en wel eerstelijk hij eerste deposant verclaard, dat hij op maandag van Pinxteren den 12 meij jongstleden met een geselschap van twee paaren om een pleisierreijsje uijt rijde geweest zijnde, des avonds tusschen tien en elf uuren thuijs gecomen zijnde, hij deposant voornemens was te gaan na t huijs van Jan Kuijper, om aldaar te segge, se thuijs gecomen waren, even besuijden de kerk, hem deposant tegen quam en ontmoete de persoon van Piet Leguijt, wonende te Assendelft, die hem deposant de hoed van sijn hooft nam, op de straat neergoijde en een en andermaal op trapte, hij deposant met moeijte die hoed van onder de benen van Piet Leguijt zag weder te krijgen en vroeg wat moet dat, waarop Piet Leguijt hem deposant antwoorde, heb je nog praatjes, en hem met eenen hem deposant drie vuijst slagen gaf in zijn nek, en eenen voor zijn aangesigt, dat hem deposant heel zeer deede en doodelijk van ontsteld was.

“Dodelijk ontsteld” klinkt wel heel erg dramatisch, waarschijnlijk wordt bedoeld dat hij bar geschrokken was.

Op 21 juni 1789 trouwen Piet Leguijt en Antje Molenaar in Assendelft. Antje is geboren op 26 juni 1769 te Krommenie en gedoopt op 2 juli 1769 te Krommenie, haar ouders zijn Klaas Molenaar (1733-1774) en Neeltje Mak (1737-1771). Antje is overleden op 13 maart 1837 in Krommenie, 67 jaar oud. Zij is begraven op 16 maart 1837 in Krommenie.

Antje erft op 4 juni 1788 voor 1/3 deel in 1/6 deel van Gerrit Dirksz Molenaar, gehuwd met Everdina Greve. Vermoedelijk haar oom en tante, waarvan zij dus 1/6 deel van de nalatenschap dat zij deelt met haar broer(s) en/of zus(sen). Aangezien zij minderjarig kan zij haar erfdeel pas na het huwelijk met Piet opeisen. Van haar eigen ouders erft zij ook nog, waarvan in het weesboek Krommenie op 1 juli 1789 het volgende is opgetekend:

“Compareerde voor de weesmeesteren der banne Crommenie Pieter Jansz Leguijt ten huwelijk hebbende Antje Klaas Molenaar dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben in volle voldoening van zijn vrouws moederlijk erfdeel: een tweestrengde bloedcorale ketting met een goude haak & een zilvere haarsteker benevens de helft in een testament met zilvere crappe.”

“Compareerde voor de weesmeesteren der banne Crommenie Pieter Jansz Leguijt, getrouwd met Antje Klaas Molenaar, dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren in volle voldoening van zijn vrouws ouderlijk erfdeel ontvangen te hebben in contante penningen de zomma van f 535-10:2: en uijt handen van zijn voogden f 228-14:2 makende tezamen de zomma van zeven honderd vier en sestig gulden vier stuijvers vier penningen.”

Uit de memorie van successie van de nalatenschap van Antje (23 mei 1837) blijkt dat zij en Piet de volgende eigendommen bezaten: huis met schuur en erf te Krommenie (sectie B635 en 638), 5 roeden en 80 ellen weiland (sectie B633), de helft van een stukje weiland te Krommenie, groot vier roeden, sectie B nr 193, een stukje weiland onder Wormerveer in het Oosterveld, groot zevenenzestig roeden, twintig ellen, getekend sectie A nr 32, en twee stukjes weiland in de Noorderpolder onder Assendelft, groot zevenenveertig roeden (te zamen).

Uit de memorie van successie van de nalatenschap van Piet (20 mei 1850) blijkt dat daar is bijgekomen: in de Noorderpolder 19 roeden zeventig ellen (sectie A515) en 70 roeden 30 ellen (sectie A513), het weiland in Krommenie sectie B193 en het weiland in het Oosterveld zijn dan inmiddels verkocht.

Piet en Antje krijgen negen kinderen:

 1. Jan Leguijt, geboren op 9 juni 1790 te Krommenie, overleden op 3 augustus te Krommenie, 2 jaar oud.
 2. Neeltje Leguit, geboren op 26 januari 1792 te Krommenie, overleden op 14 februari 1843 te Zaandam, 51 jaar oud. Neeltje wordt gedoopt als Leguijt en bij haar huwelijk met Dirk Klopper op 15 oktober 1820 te Zaandijk wordt zij genoemd als Leguit. Dirk is geboren op 20 februari 1798 te Zaandijk, zoon van Gerrit Klopper en Guurtje Kelder, hij is overleden op 25 augustus 1860 te Zaandam, 62 jaar oud.
 3. Jan Leguit, geboren op 28 januari 1794 te Krommenie, gedoopt op 29 januari 1794 te Krommenie, overleden op 25 juni 1865 te Zaandam, 71 jaar oud.
  Jan wordt gedoopt als Leguijt en komt later als Leguit en Leguijt in de archieven voor, van zijn kinderen worden twee dochters ingeschreven als Leguijt en de andere negen kinderen als Leguit. Jan werd net als zijn vader ook timmerman.
  Hij trouwde op 23 april 1815 te Krommenie met Antje de Jong, geboren op 16 april 1796 te Zaandam, als dochter van Jacob de Jong en Trijntje Dobber. Antje is overleden op 24 april 1824 te Zaandijk, 28 oud jaar.
  Jan trouwt op 3 februari 1828 te Zaandam met Geertje Winkelaar, geboren op 31 december 1799 te Ilpendam, dochter van Jan Winkelaar en Lijstbeth Brouwer. Geertje is overleden op 30 januari 1866 te Zaandam, 66 jaar oud.
 4. Klaas Leguit, geboren op 7 januari 1797 te Krommenie, Klaas zal het bedrijf van Piet voortzetten, zie verder bij de tweede generatie.
  Klaas wordt op 8 januari 1797 te Krommenie gedoopt als Leguijt, hij wordt later genoemd als Leguit, zijn eerste kind wordt als Leguijt aangegeven en de andere drie als Leguit.
 5. Fokel Leguijt, geboren op 20 februari 1799 te Krommenie. Fokel trouwde op 11 april 1830 te Krommenie met Jan Coenraad Franszen, geboren rond 1794 in Medemblik, zoon van Pieter Fransen en Margaretha Kek. Jan is weduwnaar van Trijntje van Assem.
 6. Dirk Leguijt, geboren op 17 of 27 februari 1802 te Krommenie, gedoopt op 28 februari 1802 te Krommenie, overleden op 9 december 1861 te Landsmeer, 59 jaar oud. Dirk was timmerman van beroep. Dirk trouwde op 8 mei 1825 te Krommenie met Aaltje Koel, geboren op 18 of 28 januari 1804 te Krommeniedijk, gedoopt op 29 januari 1804 te Krommeniedijk, dochter van Cornelis Koel en Klaartje de Roo. Aaltje is overleden op 4 maart 1886 te Oostzaan, 82 jaar oud.
 7. Trijntje Leguijt, geboren op 24 januari 1804 te Krommenie. Trijntje is overleden op 6 mei 1827 te Krommenie, 23 jaar oud.
 8. Cornelis Leguijt, geboren op 18 september 1807 te Krommenie, gedoopt op 20 september 1807 te Krommenie, overleden op 28 maart 1866 in Krommenie, 58 jaar oud. Cornelis is timmerman van beroep. Hij trouwde op 4 mei 1828 te Krommenie met Neeltje Jongeneel, geboren op 8 of 18 oktober 1806 te Krommenie, gedoopt op 19 oktober 1806 te Krommenie, dochter van Pieter Jongeneel en Jannetje van Leijden.
 9. Aagje Leguijt, geboren op 19 mei 1810 te Krommenie, gedoopt op 10 juni 1810 te Krommenie, overleden op 18 november 1886 te Krommenie, 76 jaar oud. Aagje trouwde op 17 januari 1830 te Krommenie met Huijbert Reijne, geboren op 1 juli 1810 te Krommenie, zoon van Klaas Huijbertsz Reijne en Jannetje Noordenburg, overleden op 4 mei 1882 te Krommenie, 71 jaar oud. Huijbert is timmerman en veehouder van beroep, hij is heemraad in 1864 en 1871 en dijkgraaf van 1865 tot en met 1871 en 1874 tot en met 1882 en hij was diaken van de doopsgezinde gemeente.

 De tweede generatie

Klaas Leguit

Klaas Leguit is geboren op 7 januari 1797 te Krommenie, gedoopt op 8 januari 1797 te Krommenie, overleden op 25 december 1879 te Krommenie, 82 jaar oud.

Klaas wordt op 8 januari 1797 te Krommenie gedoopt als Leguijt, hij wordt later genoemd als Leguit, zijn eerste kind wordt als Leguijt aangegeven en de andere drie als Leguit.

Klaas trouwde op 31 mei 1818 te Krommenie met Jannetje van der Hoeven, geboren op 2 of 9 juni 1797 te Krommenie, gedoopt op 11 juni 1797 te Krommenie, dochter van Arie van der Hoeven en Neeltje Komen. Jannetje is overleden op 8 april 1870, 72 jaar oud.

Klaas en Jannetje kregen vier kinderen:

 1. Pieter Leguijt, geboren op 26 januari 1819 te Krommenie, Pieter neemt het bedrijf over, zie generatie 3.
 2. Arie Leguit, geboren op 30 mei 1820 te Krommenie, van beroep timmerman
 3. Antje Leguit, geboren op 28 juni 1825 te Krommenie, overleden op 3 mei 1886 te Krommenie, 60 jaar oud
 4. Aagtje Leguit, geboren op 1 april 1842 te Krommenie, overleden op 15 november 1843 te Krommenie, 1 jaar oud

De derde generatie

Pieter Leguijt

Pieter is geboren op 26 januari 1819 te Krommenie, overleden op 29 juni 1876 te Krommenie, 57 jaar oud.

Pieter neemt in 1849 in het bedrijf van zijn vader over. In deze periode was er een vaste klantenkring, voor Pieter Hendrik Kaars Sijpesteyn maakt het bedrijf “rollenkisten” voor het zeildoek ten behoeve van de scheepvaart en molennijverheid, zie voor meer informatie over de industriële familie en Willem Kaars Sijpesteijn op Wikipedia. Daarnaast doet Leguijt ook het onderhoud aan de sluizen.

Pieter trouwt op 22 september 1839 te Krommenie met Aaltje Kok, geboren op 13 november 1816 te Krommenie, dochter van Melchior de Kok en Trijntje van der Hoeven.

Pieter en Aaltje krijgen drie kinderen:

 1. Jannetje Leguijt, geboren op 20 februari 1840 te Krommenie, overleden op 4 november 1919 in Krommenie, 79 jaar oud. Jannetje trouwde op 26 april 1868 te Krommenie met Simon Goedhart, geboren op 3 november 1841 te Krommenie, zoon van Simon Goedhart en Maartje de Jong. Simon is overleden op 1 oktober 1919 te Krommenie, 77 jaar oud, hij was veehouder van beroep.
 2. Klaas Leguijt, geboren op 5 maart 1842 te Krommenie, overleden op 24 september 1910 te Krommenie, 68 jaar oud. Klaas trouwde op 17 februari 1867 te Krommenie met Aagtje Volger, geboren op 14 maart 1845 te Krommenie, dochter van Simon Volger en Aafje Kars. Klaas was timmerman van beroep en woonde aan de Weiver 68.
 3. Melgert Leguijt, geboren op 11 oktober 1844 in Krommenie, Melgert neemt het bedrijf over, zie generatie 4.

Na het overlijden van Aaltje Kok hertrouwt Pieter op 11 mei 1851 te Krommenie met Davina Catherina Elisabeth Dammingh, geboren op 11 september 1815 te Amsterdam, dochter van Gerardus Dammingh en Catharina Elisabeth Kerkhoff. Davina is overleden op 5 april 1864 te Krommenie, 48 jaar oud.

Pieter en Davina krijgen twee kinderen:

 1. Catherina Elisabeth (Catherina) Leguijt, geboren op 17 mei 1852 te Krommenie, overleden op 29 mei 1870 te Krommenie, 18 jaar oud.
 2. Antje Leguijt, geboren op 3 januari 1855 te Krommenie, overleden op 7 november 1925 te Krommenie, 70 jaar oud. Antje trouwde op 12 september 1875 te Krommenie met Dirk Mantel, geboren op 14 maart 1849 te Krommenie, zoon van Pieter Mantel en Neeltje Reijne. Dirk is overleden op 18 mei 1932 te Krommenie, 83 jaar oud. Dirk is veehouder van beroep.
  Antje en Dirk stammen beiden af van Jan Leguijt en Fokeltje Slinger, hun betovergrootouders, in het geval van Dirk loopt de voorouderlijn via zijn moeder.

De vierde generatie

Melchert Leguijt

Melgert Leguijt, ook genoemd als Melchert, is geboren op 11 oktober 1844 te Krommenie, overleden op 22 juli 1917 te Krommenie, 72 jaar oud.

In 1913 wordt het bedrijf een vennootschap onder firma, samen met zijn zoons Pieter, Arie en Klaas onder de naam: Firma M. Leguijt & Zonen.

Melgert trouwt op 9 mei 1869 te Krommenie met Anna Hoenderdos, geboren op 22 december 1842 te Zaandam, dochter van Hendrik Hoenderdos en Anna Emmerig, overleden op 18 april 1917 te Krommenie, 74 jaar oud.

Anna Hoenderdos

 

40 jarig huwelijk Melchert en Anna

Melchert en Anna krijgen tien kinderen:

 1. Aaltje Leguijt, geboren op 26 oktober 1869 te Krommenie, overleden op 8 juni 1952 te Krommenie, 82 jaar oud. Aaltje trouwde op 12 juli 1896 te Krommenie met Gijsbertus Valkoog, geboren op 8 september 1868 te Assendelft, zoon van Gerrit Valkoog en Grietje Klokman, overleden op 14 mei 1948 in Krommenie, 79 jaar oud. Gijsbertus was opperman van beroep.
 2. Pieter Leguijt, geboren op 18 december 1870 te Krommenie, samen met zijn broers Arie en Klaas zet Pieter het bedrijf voort, zie vijfde generatie.
 3. Hendrik Leguijt, geboren op 6 november 1872 te Krommenie, overleden op 16 april 1938 te Beverwijk, 65 jaar oud. Hendrik is scheepstimmerman van beroep. Hendrik trouwt op 23 juli 1893 te Krommenie met Gezina Jongejans, geboren op 15 september 1873 te Uitgeest, dochter van Gerrit Jongejans en Trijntje Peijs, overleden op 15 januari 1928 te Krommenie, 54 jaar oud.
  Na het overlijden van Gezina hertrouwt Hendrik met Aagje Schaar.
 4. Klaas Leguijt, geboren op 27 september 1874 te Krommenie, overleden op 10 maart 1952 te Krommenie, 77 jaar oud. In 1913 wordt Klaas één van de vennoten van de Firma M. Leguijt & Zonen.
  Klaas trouwt op 25 juni 1899 te Krommenie met Maartje Oosthuizen, geboren op 15 november 1876 te Wormerveer, dochter van Gerrit Oosthuizen en Aafje Snuif.
 5. Jacobus Leguijt, geboren op 9 februari 1876 te Krommenie, overleden op 28 oktober 1877 te Krommenie, 1 jaar oud.
 6. Arie Leguijt, geboren op 9 oktober 1877 in Krommenie, overleden op 18 oktober 1943 in Krommenie, 66 jaar oud. Ook Arie was medevennoot van de Firma M. Leguijt & Zonen.
  Arie trouwt op 13 mei 1906 te Krommenie met Trijntje Oosthuizen, geboren op 19 maart 1880 te Wormerveer, Trijntje is de zus van Maartje Oosthuizen, de vrouw van Klaas.
 7. Jacobus Leguijt, geboren op 27 oktober 1879 te Krommenie, overleden op 1 november 1941 te Krommenie, 62 jaar oud. Jacobus was boekhouder van beroep.
  Jacobus trouwt op 2 oktober 1904 te Krommenie met Magdalena Blom, geboren op 26 mei 1882 te Enkhuizen, dochter van Luit Blom en Geertruida van den Berg, overleden op 18 maart 1934 te Krommenie, 51 jaar oud.
 8. Johannes Cornelis Leguijt, geboren op 19 april 1881 te Krommenie, overleden op 9 februari 1960 te Krommenie, 78 jaar oud. Johannes is schilder van beroep.
  Johannes trouwt op 21 april 1907 in Krommenie met Aagje Oosthuizen, geboren op 18 februari 1884 te Wormerveer, dochter van Klaas Oosthuizen en Dirkje Gorter.
 9. Melgert Leguijt, geboren op 30 januari 1883 te Krommenie, overleden op 15 september 1884 te Krommenie, 1 jaar oud.
 10. Anna Leguijt, geboren op 20 november 1884 te Krommenie, overleden op 3 april 1958 te Hilversum, 73 jaar oud. Anna trouwde op 17 april 1913 te Krommenie met Gerrit Lafarge, geboren op 8 december 1882 te Ilpendam, zoon van Manus Lafarge en  Trijntje Hoeve, overleden op 17 maart 1944 te Krommenie, 61 jaar oud. Gerrit is bakker van beroep.

De vijfde generatie

Pieter Leguijt, geboren op 18 december 1870 te Krommenie, overleden op 9 september 1951 te Krommenie, 80 jaar oud. Zijn bijnaam is Piet de Baard, op de foto van het 40 jarig huwelijk staat hij tussen zijn ouders.

Onder leiding van Pieter en zijn zoons Johannes Pieter, Melchert en Klaas wordt er veel gebouwd.

Pieter trouwt op 9 januari 1893 te Krommenie met Jacoba van den Kommer, geboren op 11 januari 1871 te Uitgeest, dochter van Jan van den Kommer en Guurtje Olij, overleden op 10 april 1946 te Krommenie, 75 jaar oud.

Pieter en Jacoba krijgen negen kinderen:

 1. Anna Leguijt, geboren op 22 april 1894 te Krommenie, overleden op 20 november 1981 te Zaanstad, 87 jaar oud. Anna trouwde, op 18 december 1918 te Wormerveer met Jasper Sman, geboren op 31 maart 1895 te Wormerveer, zoon van Jasper Sman en Duifje Heere, overleden op 16 oktober 1970 te Wormerveer, 75 jaar oud.
  Jasper is kastelein/caféhouder van café “Sleepdienst” te Wormerveer. Hij begon als knecht in het cafébedrijf van zijn vader, waar ook zijn toekomstige vrouw als dienstmeisje werkzaam was.
 2. Guurtje Leguijt, geboren op 24 juni 1895 te Krommenie, overleden op 14 december 1978 te Zaanstad, 83 jaar oud. Guurtje trouwde op 22 oktober 1920 te Krommenie met Jacob Hart, geboren op 23 maart 1896 te Krommenie, zoon van Maarten Hart en Aafje Oosthuizen, overleden op 25 augustus 1964 te Zaandam, 68 jaar oud. Jacob is tekenaar van beroep.
 3. Jacoba Leguijt, geboren op 29 januari 1897 te Krommenie, overleden op 12 maart 1979 te Zaanstad, 82 jaar oud. Jacoba trouwde op 28 februari 1918 te Krommenie met Abraham de Jong, geboren op 17 mei 1896 te Wormerveer, zoon van Leendert de Jong en Guurtje Andrea. Abraham is timmerman van beroep.
 4. Alida Maria Leguijt, geboren op 16 augustus 1898 te Krommenie, overleden op 11 juni 1900 te Krommenie, 1 jaar oud.
 5. Melchert Leguijt, geboren op 6 mei 1900 te Krommenie, overleden op 21 december 1977 te Zaanstad, 77 jaar oud. Melchert werkt ook in het bouwbedrijf. Melchert trouwt op 7 april 1927 te Krommenie met Klasina van Eden, geboren op 10 oktober 1903 te Krommenie.
 6. Alida Maria Leguijt, geboren op 23 december 1901 te Krommenie. Alida trouwde, op 24 november 1921 te Zaandijk met Simon Oenen, geboren omstreeks 1901 te Zaandijk, zoon van Simon Oenen en Haasje Bergers. Simon is palingroker van beroep.
 7. Johannes Pieter Leguijt, geboren op 23 januari 1903 te Krommenie, zie verder bij de zesde generatie.
 8. Hendrika Leguijt, geboren op 4 februari 1906 te Krommenie, overleden op 8 juli 1994 te Zaandam, 88 jaar oud. Hendrika trouwde na 1957 te Wormerveer met Hendrik Willem van der Hoff, geboren op 5 november 1893 te Hardinxveld, zoon van Gerrit van der Hoff en Elisabeth Koster, overleden op 17 januari 1975 te Hardinxveld, 81 jaar oud. Hendrik was eerder getrouwd op 18 juni 1919 te Wormerveer met Anna (Annie) Schouten.
 9. Klaas Leguijt, geboren op 21 november 1911 te Krommenie, overleden op 5 juli 1981 te Zaanstad, 69 jaar oud. Klaas was ook werkzaam in het bouwbedrijf. Klaas trouwt op 6 juni 1935 te Krommenie met Alida Johanna Akkerman, geboren op 23 januari 1913 te Krommenie.

De zesde generatie

Johannes Pieter (Jan Piet) Leguijt, geboren op 23 januari 1903 te Krommenie, overleden op 23 april 1977 te Zaanstad, 74 jaar oud.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt zo goed als mogelijk doorgewerkt. In 1948 staan er 48 personen op de loonlijst, halverwege de jaren 50 zijn dat er 90 en in de zestiger jaren neemt dat weer af naar gemiddeld 10 mensen in vaste dienst.

Jan Piet trouwt op 17 januari 1934 te Wormerveer met Mina Dik, geboren op 19 december 1905 te Wormerveer.

Jan Piet en Mina krijgen twee kinderen:

 1. Jacoba (Co) Leguijt, geboren op 3 mei 1934 te Krommenie. Co trouwde op 19 augustus 1958 met Frederik Beerepoot, geboren omstreeks 1920, overleden op 23 november 2000 te Krommenie.
 2. Jacob Leguijt, geboren op 5 augustus 1937 te Krommenie, zie zevende generatie.

De zevende generatie

Jacob Leguijt, geboren op 5 augustus 1937 te Krommenie, overleden op 4 mei 2001 te Haarlem, 63 jaar oud.

Jacob zet in 1976 het bedrijf voort en richt de besloten vennootschap Bouwbedrijf Jb. Leguijt BV op.

Jacob trouwt op 22 januari 1964 met Gré Luijting, geboren omstreeks 1940.

Jacob en Gré krijgen minstens één kind:

 1. Jan Piet Leguijt, zie achtste generatie

De achtste generatie

Jan Piet Leguijt leidt sinds 1996 het bouwbedrijf. Tegenwoordig zijn er nog twee mensen in vaste dienst en wordt er gewerkt met vaste onderaannemers, het bouwbedrijf werkt in opdracht van particulieren, bedrijven, verenigingen en de overheid. Het bouwbedrijf is aangesloten bij Bouwgarant en Bouwend Nederland, is VCA gecertificeerd en een erkend leerbedrijf.

Het kantoor en de werkplaats zijn nog steeds gevestigd aan de Weiver in Krommenie waar het in 1799 allemaal begon.

Dit bericht is geplaatst in Uitgelicht - uitgelegd. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *