Inleiding genealogie

Door de verhalen die thuis werden verteld over mijn voorouders bestond er bij mij al vroeg interesse naar de familie geschiedenis. Daarnaast werd en wordt in Noord-Holland vanwege onze -niet zo algemene- achternaam regelmatig gevraagd “Ben je familie van …..”. Aangezien ik deze vraag bijna nooit met zekerheid kon beantwoorden besloot ik om uit te zoeken hoe het nu zit met die familiebanden van de Legui(j)ten.

Het genealogisch (stamboom) onderzoek begon met de gegevens die een nicht van mijn vader had en het liep al gauw uit de hand. Nu, jaren later, begint het overzicht al aardig compleet te worden met ruim 5.000 personen in de verschillende databases, maar er ontbreken nog steeds een heleboel familieleden.

De voorlopige resultaten van het onderzoek staan onder “Genealogie” (de nazaten van Claas en Jan Leguijt) en de voorouders van mijn ouders zijn te vinden onder “Kwartierstaat”. Per toeval ontdekte ik enige jaren geleden een lijn van mijn oma aan mijn vaders kant naar Karel de Grote, die gegevens wil ik de komende tijd verder uitwerken en aanvullen met historische gegevens.

Aangezien de gegevens van geboortes, huwelijken en overlijden pas na 100, 75 en 50 jaar openbaar worden gemaakt ontbreken nog personen en gegevens van de jongste generaties. Daarom roep ik ook iedereen op om ontbrekende gegevens te mailen, hiervoor kun je gebruik maken van het formulier onder “Gezocht”.

Ook zullen er ongetwijfeld fouten in de gegevens voorkomen, door mij verkeerd overgenomen of door verkeerde vermeldingen in de diverse bronnen. Hou hier rekening mee als je informatie van deze website gebruikt voor je eigen genealogie, controleer alle gegevens die je op het internet vindt. In de toekomst zullen alle gegevens in de stamboom worden gecontroleerd en zal de bron worden vermeld, maar dit zal nog veel tijd vergen.

De gegevens in de genealogie en de kwartierstaat zijn tot stand gekomen dankzij gegevens die ik zelf heb gevonden in archieven en op internet, maar ook dankzij de hulp van andere genealogen. Mijn speciale dank gaat uit naar Ruud G. Louw, Klaas Zijp, Douwe en Freerk Leguit, Bert (Albertus) Leguijt, Bert (Gijsbertus) Leguijt en alle anderen die informatie hebben verstrekt.

Veel plezier met het zoeken van gegevens op de site en aarzel vooral niet om vragen te stellen of fouten, ontbrekende gegevens en opmerkingen door te geven.

Je kunt ook contact met mij opnemen als je informatie voor jouw eigen genealogisch onderzoek wilt hebben, dan stuur ik alle voor jou relevante informatie op. Bijvoorbeeld, van partners van een Leguit of Leguijt wordt in de overzichten alleen de naam van de ouders genoemd, terwijl ik in veel gevallen ook andere gegevens heb.