van Castricum naar Leguijt (17e eeuw)

Het ontstaan van de naam Leguijt in de Beemster

Wat de betekenis is van de naam Leguijt of Leguit kan niet met zekerheid worden gezegd. Desondanks valt er nog genoeg te schrijven over het ontstaan van de naam, de overgang van Leguijt naar Leguit in sommige familietakken, het gebruik van de naam in geografische aanduidingen en straatnamen en nog veel meer.

 

Van Kasterkom naar Leguijt (1580-1650)

In 1612 wordt de Beemster ingepolderd en vestigen zich daar de eerste pioniers. In de eerste helft van de 17e eeuw duikt daar de naam Leguijt voor het eerst op, onze voorouders worden ook genoemd als Kasterkom/Castricum en zijn dus oorspronkelijk afkomstig van Castricum. In Castricum zijn geen gegevens meer terug te vinden, dus onze familiegeschiedenis begint in de Beemster.

Jan Castricum is de oudst bekende voorvader. Zijn naam kennen wij dankzij een vermelding van zijn zoon als Claes Janszoon Castricum. Jan zal rond 1570 geboren zijn. Eén van zijn zonen wordt genoemd als Leguijt, zijn andere twee zonen zijn -voor zover ik heb kunnen terugvinden- alleen bekend als Kasterkom/Castricum. Maar de volgende generaties zullen de namen Leguijt en Kasterkom afwisselend gebruiken. Sommige takken zullen definitief de naam Castricum gaan gebruiken, andere afstammelingen zullen de naam Leguijt aannemen.

Dat zijn de twee zonen van Cornelis Castricum, kleinzoon van eerder genoemde Jan Castricum. Op 6 januari 1658 trouwt deze Cornelis in de Beemster met Brechtje Groenevelt. Zij krijgen tenminste vijf kinderen, hun zoon Klaas (Claas) wordt op 29 oktober 1662 in de Beemster gedoopt en Jan op 9 september 1668 in de Beemster. Hun kinderen worden gedoopt als Leguijt en van hun stammen alle Nederlandse families Leguit en Leguijt af.

Deze Claas kreeg alleen twee dochters. Dus normaal gesproken zou daarmee de naam Leguijt in die tak van de familie zijn uitgestorven. Maar om de één of andere reden worden de meeste kinderen van zijn oudste dochter (Trijntje) toch Leguijt genoemd, anders zouden haar kinderen de achternaam van haar man Cornelis hebben gekregen en had mijn kant van de familie nu Cramer geheten in plaats van Leguit.

Familiebijbel

In mijn familie gaat het verhaal dat er een hele oude familiebijbel is geweest, die zou rond 1880 zijn verkocht omdat er geld nodig was om de ziekte van Maarten Leguit, geboren op 7 maart 1868, te kunnen behandelen. In deze bijbel zou, zoals vroeger gebruikelijk was, ook de stamboom zijn aangetekend. Misschien zou ook de naam Leguijt verklaard kunnen worden aan de hand van de aantekeningen in deze bijbel. Maar waarschijnlijk ging het de kopers uitsluitend om de waarde van het beslag en zal van deze familiebijbel nooit iets worden teruggevonden.

Huismerk

Tot het einde van de 18e eeuw was het bij veel families gebruikelijk om je eigen huismerk te hebben, dit huismerk werd gebruikt als markering om persoonlijk bezit aan te duiden, maar werd ook gebruikt op een steen van het (familie)graf in de kerk. Op Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Huismerk_(heraldiek) staat meer over het gebruik van huismerken.

Het hieronder afgebeelde huismerk staat op de grafsteen van Isac Dirk Kastricum in de kerk van Graft (met dank aan Douwe Leguit), het is niet bekend of Isac familie was van onze voorouders, maar de afbeelding is wel leuk om dit gebruik mee te illustreren.

Huismerk Isac Dirk Kastricum

In de kerk van Oudendijk, waar een tak van de familie vanaf circa 1725 woonde zijn de huismerken nog duidelijk zichtbaar in de kerk. Helaas is niet bekend welk huismerk de familie Leguijt daar gebruikte.