Verspreiding in 1947 en 2007

 

De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in Nederland en is terug te vinden op de website van het Meertens Instituut. Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur.

In de Nederlandse Familienamenbank zijn alle 314.000 familienamen opgenomen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie zijn geregistreerd voor mensen met de Nederlandse Nationaliteit.

Bij de volkstelling van 1947 waren er 126 naamdragers van de naam Leguijt en 121 naamdragers met de naam Leguit. In onderstaande tabel is te zien dat circa 90% van hen in Noord-Holland woont.

In 2007 zijn er 229 vermeldingen van de naam Leguijt en 132 vermeldingen van Leguit. Hiervan is helaas geen tabel met aantallen per provincie op de website van het Meertens Instituut te vinden, maar in de afbeelding is wel duidelijk te zien dat de familie zich meer over het land heeft verspreid.

Volkstelling 1947

Vermelding van de naam Leguijt in 2007

 

Vermelding van de naam Leguit in 2007

bron website Meertens Instituut, zie voor meer informatie: http://www.meertens.knaw.nl/nfb/

 

Leguijt in 1947:

Leguit in 1947:

Groningen

0

Friesland

0

Drenthe

0

Overijssel

0

Gelderland

0

Utrecht

3

Amsterdam

13

Noord-Holland

102

Noord-Holland totaal

115

Den Haag

0

Rotterdam

0

Zuid-Holland

7

Zuid-Holland totaal

7

Zeeland

0

Noord-Brabant

1

Limburg

0

Totaal

126

Groningen

0

Friesland

1

Drenthe

0

Overijssel

1

Gelderland

0

Utrecht

6

Amsterdam

17

Noord-Holland

90

Noord-Holland totaal

107

Den Haag

4

Rotterdam

0

Zuid-Holland

2

Zuid-Holland totaal

6

Zeeland

0

Noord-Brabant

0

Limburg

0

Totaal

121